INFORMACJE O KASACH FISKALNYCH
TANT Tarnów
Na
Skróty
Przepisy
kasy MOBILNE
Fiskal.2015


Góra strony
§ Przepisy Dotyczące Kas Fiskalnych
 Wszystkie przepisy dostępne z jednego miejsca
Słownik Terminów Dotyczących Kas Fiskalnych.
Zadaniem słownika jest przedstawienie w przystępny sposób pojęć z zakresu kas rejestrujących. Zrezygnowano tutaj z precyzyjnego języka na rzecz prostoty przekazu. Zaleca się, w celu uzyskania rzetelnej wiedzy, skorzystanie z fachowej literatury i przepisów.
Kasa Fiskalna
- Potoczna nazwa kasy rejestrującej, czyli urządzenia służącego do rejestrowania kwot sprzedaży i podatku należnego w firmach handlowych i usługowych.
PLU
- (ang. price look-up unit) pozycja w bazie towarów i uslug zaprogramowanych w kasie fiskalnej.
PTU - Podatek od Towarów i Usług, powszechnie zwany VAT (ang. Value Added Tax). W polsce obowiązuje ustawa o podatku od towarów i usług. Podatek ten jest polskim odpowiednikiem podatku od wartości dodanej czyli VAT. W ustawie skrótu VAT używa się w zasadzie tylko do oznaczenia podatnika podlegajęcego podatkowi PTU  jako "podatnik VAT".
Stawka PTU - Stawka podatku zaprogramowana w kasie fiskalnej. W kasie kolejne stawki oznaczone są literami A do G (czasami cyframi 1 do 8). Każdej stawce-literze przypisuje się procent podatku, stawkę zwolnioną - zw. lub zaznacza jako stawkę rezerwową.
Stawka NP
- (nie podlega) - dla towarów i uslug nie podlegających podatkowi PTU (np. opłata CEPiK) nie przewidziano w kasach specjalego oznaczenia. Powszechnie stosuje się zaprogramowanie dodatkowej stawki zero procent (0%). Ta dodatkowa stawka zwana "zero techniczne" umożliwia prawidłowe (nie)naliczenie podatku oraz zapewnia oddzielne wydrukowanie towarów ze NP w raportach z kasy fiskalnej dla porzeb księgowych.
Przykład stawek PTU: A-23%,   B-8%,   C-0%,   D-5%,   E-0% (dla NP),    F-rezerwa,   G-zw.
Stawka oo
- Odwrotne obciążenie. Jeżeli zachodzi konieczność ewidencji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem PTU za pomocą kasy fiskalnej, to można (podobnie jak dla NP) zastosować dodatkową stawkę zerowoą czyli "zero techniczne". Przykładowo można zaprogramować stawki PTU w kasie jako:    A-23%,   B-8%,   C-0%,   D-5%,   E-0% (dla NP),    F-0% (dla oo),   G-zw.
Pamięć Fiskalna
- Pamięć elektroniczna umożliwiająca jednokrotny zapis i wielokrotny odczyt (bez możliwości zmiany i skasowania) danych dotyczących sum sprzedaży dobowej z rozbiciem na stawki PTU. W uproszczeniu można powiedzieć, że w pamięci fiskalnej zapisywane są tylko raporty dobowe. Pamięć nowej kasy ma zapewnić zapis co najmniej 1830 raportów dobowych. Umożliwia to wykonywanie raportów dobowych codzienni przez 5 lat.Obecnie pamięć fiskalna musi być zespolona z obudową kasy.
Modul Fiskalny
- Płyta z układami elektronicznymi realizującymi funkcje fiskalne kasy. W skład modułu fiskalnego wchodzą conajmniej: zegar, pamięć programu kasy, rejestry kwot sprzedaży, układ realizujący zapisy do pamięci fiskalnej.
Fiskalizacja Kasy
- Kasa dostarczona przez producenta pracuje w tzw. trybie szkoleniowym. W trybie tym informacje nie są zapisywane do pamięci fiskalnej. Istnieje wię możliwość wykasowania bez śladu wszystkich zapisów. Wszystkie dokumenty drukowane przez kasę są oznaczone jako niefiskalne. Proces Fiskalizacji, wykonywany przez uprawnionego serwisanta powoduje przejścue kasy w tryb fiskalny. W trybie tym kasa umożliwia drukowanie paragonów i raportów fiskalnych oraz zapisuje do pamięci fiskalnej wszystkie raporty dobowe.
Raport Dobowy
- Obowiązkiem użytkownika ufiskalnionej kasy jest wykonywanie raportu dobowego po zakończeniu sprzedaży w danym dniu (nie później jednak jak przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym). W trakcie raportu dobowego następuje zapis sum sprzedaży do pamięci fislanej i wyzerowanie liczników dziennych. Obecnie kasy nie pozwalają rozpocząć sprzedaży jeżeli nie wykonano raportu dobowego za poprzednią dobę.
Dokument Fiskalny
- Najważniejsze dokumenty fiskalne drukowane przez kasę to: paragon fiskalny, raport dobowy fiskalny, raport okresowy fiskalny (w tym miesięczny). Dokumenty fiskalne można wydrukować tylko z kasy znajdującej się w trybie fiskalnym (ufiskalnionej).Drukowanie fiskalnych paragonów, fiskalnych raportów dobowych i miesięcznych jest obowiązkowe.
Dokument Niefiskalny
- Kasa oprócz dokumentów fiskalnych może drukować szereg dokumentów niefiskalnych np.: dowody wpłat i wyplat z kasy, raporty rozliczeniowe kasjerów, listy zaprogramowanych towarów, zestawienia sprzedaży towarów,  raporty sprzedaży wg grup, raporty okresowe, godzinowe  itp.
Nie ma obowiązku drukowania dokumentów niefiskalnych.
Kasa w trybie szkoleniowym wszystkie dokumenty (w tym paragony i raporty dobowe) drukuje jako niefiskalne.
Rozliczenie Kasjerów
- Każda kasa fiskalna umożliwia rozliczenie kasjerów. Jest to jedna z niefiskalnych funkcji kasy. W przypadku rozliczania kasjerów, każdemu z nich ustala się osobne hasło dostępu podawane przed rozpoczęciem pracy. W małych (rodzinnych) firmach zazwyczaj nie stosuje się rozliczenia kasjerów - można tą funkcję wyłączyć.
Rozliczene Opakowań Zwrotnych
- W bazie danych towarów kasy (PLU), można niektóre pozycje oznaczyć jako opakowania zwrotne. Kasa może wtedy niezależnie od fiskalnej ewidencji sprzedaży rejestrować (niefiskalną) sprzedaż i zwrot opakowań.
Tanie Kasy Fiskalne
- Tanie kasy mamy też w ofercie. Jeżeli jednak kupujesz swoją pierwszą kasę to skontaktuj się z nami. Być może uda Ci się kupić dobrą np. o 500 zł droższą kasę , wydając zaledwie 50 zł więcej.
Na
Skróty
Przepisy
kasy MOBILNE
Fiskal.2015


Góra strony
Fiskalizacja  2015r
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
Działalność prawniczaadwokaci, radcowie prawni, komornicy, sędziowie polubowni, rzecznicy patentowi, radcowie prawni, mediatorzy sądowi
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowedoradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych, działalność biegłych księgowych i biegłych rewidentów
OPIEKA ZDROWOTNA
Praktyka lekarska ogólnaporady lekarskie, diagnostyka oraz leczenie świadczone przez lekarzy ogólnych
Praktyka lekarska specjalistycznaporady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów
Praktyka lekarska dentystycznapraktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocyklinaprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń samochodowych, naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana, wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli, instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Działalność taksówek osobowychdziałalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanyrozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, autobusowe przewozy szkolne i pracownicze, działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta.
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetycznemycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp., pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
Restauracje i inne stałe placówki gastronomicznerestauracje, kawiarnie, fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie, żywność na wynos, restauracje lub bary w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki
Ruchome placówki gastronomiczneobwoźni sprzedawcy lodów, wózki z żywnością, przyczepy gastronomiczne, przygotowywanie żywności na straganach
 Góra strony

© copyright
TANT Tarnów
W.Jasielec