PROGRAMY
TANT Tarnów
Szanowni Państwo !
Od 1 stycznia 2018 wszystkie firmy mają obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na server Ministerstwa Finansów.
   Plik JPK generowany jest w programach finansowo-księgowych takich jak Księga Handlowa czy Księga Przychodów i Rozchodów. Dotychczas dane o fakturach z programów sprzedaży były wprowadzane do tych programów za pomocą jednego dwu wpisów – sum wydruków rejestru zakupu i sprzedaży.     Po 1 stycznia muszą być wprowadzane oddzielnie wszystkie faktury.
Nasze programy do obsługi sprzedaży zostały wycofane z oferty w lutym 2007r, i od tego czasu nie są aktualizowane. Dlatego też nie ma możliwości generowania danych do JPK wprost z tych programów.
     Żeby umożliwić elektroniczne przenoszenie danych z programów takich jak SPRZEDAŻ lub PANI-BASIA,
należy zaopatrzyć się w program VAT_R.  Program ten generuje pliki tekstowe do transmisji danych pomiędzy programami w powszechnym standardzie COMMA. Księgowym znane są one jako pliku VAT-R.TXT – plik łączny, lub VAT-Z.TXT i VAT-S.TXT - odpowiednio rejestr zakupu i sprzedaży.

Opis
działania
progarmu
Po uruchomieniu programu VAT_R, na ekranie pokazuje się menu zawierające 4 opcje:
- Zapis rejestru sprzedaży do pliku VAT_S,
- Zapis rejestru zakupu do pliku VAT_Z,
- Zapis rejestrów VAT do pliku VAT_R
- Zakończenie programu.
Po wybraniu jednej z trzech pierwszych opcji, podajemy okres danych objętych eksportem - zazwyczaj od pierwszego do ostatniego dnia ubiegłego miesiąca, akceptujemy (lub zmieniamy) zaproponowaną przes program nazwę pliku i rejestru, a następnie wybieramy dysk lub dyskietkę na który zostanie zapisany plik.
Następuje wtedy automatyczne pobranie danych z programu, ich konwersja i zapisanie odpowiedniego pliku w katalogu głównym wskazanego dysku lub dyskietki.
W trakcie pracy programu mogą pojawić się komunikaty o sytuacjach nietypowych jak np.: brak dyskietki w napędzie, zastąpienie istniejącego już pliku na dysku  czy informacja, że dany dokument był już księgowany.
Wygenerowany plik dowolną metodą przesylamy lub przenosimy do komputera z programem księgowym.
Po wczytaniu pliku VAT_R.TXT albo plików VAT_S.TXT  i VAT_Z.TXT do programu finansowo księgowego, oba rejestry - czyli komplet dokumentów sprzedaży i zakupu znajduje się w programie księgowym.
Wymagania  programu
System operacyjny: DOS, Windows 95/98,
Wolna pamięć: min 0,5 MB
Wersja programu SPRZEDAŻ lub Pani-Basia: 6.10 lub późniejsze.
Komputer:  - dowolny komputer z działającym na nim programem do fakturowania TANT.
Sposób
zamawiania
Program można zamówić: mailem na adres biuro@tant.pl, telefonicznie lub faksem na  numer 14/627-50-70 lub listownie.
Przy zamówieniu należy koniecznie podać, wersję użytkowanego programu TANT do fakturowania.
Nośnik dystrybucyjny: program standardowo wysylamy na płytce CD oraz dodatkowo dyskietce 3,5", 1.44 MB.
Cena programu 380,00 zł + 23% VAT.
 Góra strony

© copyright
TANT Tarnów
W.Jasielec