Różne linki
TANT Tarnów
Niezbędne w Działalności Gospodarczej

Wszystko o podatku VAT


Wszystko o podatku dochodowym

Wskażniki i stawki w działalności gospodarczej

Internetowy System Aktów Prawnych

Klasyfikacja PKWiU dla celów podatkowych

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - znajdź dane firmy w internecie.

PKD Polska Klasyfikacja Działalności
- PKD_2007.ZIP  - plik zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS-Word (lub lepiej,
LibreOffice).
- Szukacz PKD.ZIP  - program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKD.

Księgowość Małych Firm

Ordynacja podatkowa  - tekst jednolity, stan prawny z na dzień 2
015-04-08.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  - tekst ujednolicony.

Rozporządzenie Ministra Finansów, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  - tekst jednolity, stan prawny z na dzień 2014-04-18.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne  - tekst ujednolicony.

Rozporządzenie Ministra Finansów, w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  - tekst jednolity, stan prawny z na dzień 2015-04-08.

  
Obwieszczenie Ministra Finansów, w sprawie karty podatkowej ...  - stan prawny z na dzień 2014-11-27.


Akty wykonawcze ??
Po Fajrancie

Numeryczna Prognoza Pogody  -
polecam przed wyjazdem. Pronoza na której można polegać.

Katalogi Stron Internetowych

Darmowy katalog firm - firmyogloszenia.pl
Katalog stron internetowych
Humor


Polocoktowcy* w Tarnowie

Plakat Polo-cokta
12 lutego 2016r. Wiadomośc własna.

Na skwerze przy ul. Mickiewicza w Tarnowie, w pobliżu wejścia do firmy TANT, zauważono ślady po Polocoktowcach.
Dotychczas obserwowano tutaj osobników spożywających różne napoje. Jednak po zdarzeniu z 12-tego lutego jesteśmy pewni, że przynajmniej niektórzy z nich byli Polocoktowcami.
  Powszechnie wiadomo, że niepokorni Kumotrowie**, aby pozostać w naszym rozmiarze, z braku dostępu do preparatu o nazwie "Kingsajz", przedłużają jego działanie, poprzez regularne przyjmowanie doustnie Polocokty*. Nie wypicie w odpowiednim czasie kolejnej porcji Polocokty powoduje u nich nagłe zmniejszenie wymiarów.

Rano 12 lutego zauważono porzucone na chodniku ubrania. Ponieważ w nocy z 11 na 12 lutego 2016r.  temperatura była poniżej zera, to bardzo wątpliwe jest, aby ktoś z własnej woli pozbywał się ubrania.
Z pewnością był to jakiś Polocoktowiec, który po nagłym zmniejszeniu wymiarów, musiał porzucić swoją odzież.

Bliższe informacje na temat zjawiska Polocoktowców można uzyskać w filmie "Kingsajz"


* Pisownię przyjęto na podstawie nazwy napoju, umieszczonej na oryginalnych butelkach.
** Kumoter - nazwa obywatela społeczności krasnoludków przedstawionych w "Kingsajz"


Polokoktowcy 1 Polokoktowcy 2 Polokoktowcy 3


 Góra strony

© copyright
TANT Tarnów
W.Jasielec